Polospojky

Polospojka hadicová (tlaková) - typ D25, C42, C52, B65, B75

  • hadicová tlaková polospojka je rýchlo spojovacia armatúra, ktorá sa používa k ukončeniu požiarnych hadíc a ich pripojeniu k požiarnemu príslušenstvu, prípadne k požiarnym čerpadlám

Polospojka pevná (vonkajší závit) - typ C52, B75, A110

  • závitová tlaková polospojka podľa STN 38 9431 s vonkajším spojovacím závitom, ktorá sa používa k vzájomnému prepojeniu hydrantových ventilov alebo požiarneho príslušenstva k požiarnym hadiciam

Polospojka pevná (vnútorný závit) - typ D25, C52, B75, A110

  • závitová tlaková polospojka podľa STN 38 9431 s vnútorným spojovacím závitom, ktorá sa používa k vzájomnému prepojeniu hydrantových ventilov alebo požiarneho príslušenstva k požiarnym hadiciam

Polospojka savicová (tlaková) - typ C52, B75, A110

  • savicová tlaková polospojka je rýchlo spojovacia armatúra, ktorá sa používa k pripojeniu savicového požiarneho vedenia
  • plášť polospojky je identický s hadicovou polospojkou