Uzatváracie ventily

Ventil hydrantový (vretenový) - typ D25, C52

  • ventil vyrobený je z mosadze MS 80 (obj.č. 600 086, 600 037) alebo z hliníku (obj.č. 600 011)
  • teleso ventilu je opatrené dvoma hrdlami s vonkajším závitom (vstup a výstup)
  • osy oboch hrdiel zvierajú uhol 120° a výstupné hrdlo umožňuje osadenie hrdlovej tlakovej polospojky DN 52, DN 25 podľa STN 38 9431
  • ventil je vretenového typu s ovládacím kolieskom