Prúdnice

  1. prúdnica Combi D25 (600 00) je vybavená regulovateľnou tryskou, ktorou otáčaním je možne dosiahnuť plný alebo sprchový prúd s plynulo nastaviteľným uhlom rozstreku
  2. prúdnica Euro D25 (600 007)je vybavená regulovateľnou tryskou, ktorou otáčaním je možne dosiahnuť rozprášený alebo kompaktný prúd
  3. prúdnica D25 s uzáverom (600 005) je určená pre hadicové zariadenia - nástenné hydranty s plochými hadicami podľa vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
  4. prúdnica Combi C52 (600 001)je vybavená regulovateľnou tryskou, ktorou otáčaním je možne dosiahnuť plný alebo sprchový prúd s plynulo nastaviteľným uhlom rozstreku
  5. prúdnica Euro C52 (600 002)je vybavená regulovateľnou tryskou, ktorou otáčaním je možne dosiahnuť rozprášený alebo kompaktný prúd
  6. prúdnica C52 s uzáverom (600 003)je určená k likvidácii požiaru kompaktným prúdom vody, tvorí súčasť výbavy vnútorných a vonkajších nástenných hydrantov s rozmerom spojky STN 38 9431 C52