Hydrantové skrine

Skriňa hadicového zariadenia (nástenného hydrantu) - typ D25, C52. Skriňa je úložný priestor na ochranu nástenného hydrantu pred nepriaznivými účinkami prostredia alebo pred mechanickým poškodením. Hadicové zariadenie D25 je vyrobené podľa STN 73 0873. Hadicové zariadenie C52 je vyrobené podľa STN EN 671-2. Zariadenie je určené pre montáž na stenu alebo zapustenie do steny.