Hydrantové skrine

Skriňa hadicového zariadenia (nástenného hydrantu) - typ D25, C52. Skriňa je úložný priestor na ochranu nástenného hydrantu pred nepriaznivými účinkami prostredia alebo pred mechanickým poškodením. Hadicové zariadenie D25 je vyrobené podľa STN 73 0873. Hadicové zariadenie C52 je vyrobené podľa STN EN 671-2. Zariadenie je určené pre montáž na stenu alebo zapustenie do steny.

Hadice

 1. Hadica hydrantová - typ D25, C52, B75
  • hadica je tkaná z vysoko pevného polyesterového vlákna a vnútorná tesniaca vložka je vyrobená z elastickej tenkostennej gumovej hadice, ktorá je do hadice zavulkanizovaná
  • hadica je použiteľná v teplotnom rozsahu od -30°C do +50°C, krátkodobo do +80°C
  • hadice sú určené predovšetkým pre použitie v hydrantoch a v priemysle
 2. Hadica požiarna (zásahová) - typ D25, C42, C52, B65, B75, A110
  • izolované požiarne hadice sú určené predovšetkým pre profesionálne a dobrovoľné hasičské jednotky, priemyselné využitie a závlahy
  • hadice sú označené tromi prúžkami v poradí modrý - červený – modrý
  • hadice sú použiteľné pre teploty od -30°C do +70°C, skladajú sa z dvoch vrstiev
  • farba vonkajšej vrstvy je biela priadza (PES), vnútorná vrstva je čierna gumová vložka
  • hadice zodpovedajú norme STN 80 8711, EN 14540:2003
 3. Hadica priemyselná (celogumenná) - typ C52, B75
  • hadica vyrobená zo syntetických vlákien a je obojstranne pogumovaná
  • použiteľná v teplotnom rozsahu od -30°C do +50°C, krátkodobo do +80°C
  • hadice sú určené pre použitie v priemysle na dopravu kvapalín so zvýšenou odolnosťou voči oderu, zvlášť vhodná pre pravidelnú prepravu kvapalín, zavlažovanie, čistenie prevádzok, chodníkov, ciest, pri používaní požiarneho hydrantu

Prúdnice

 1. prúdnica Combi D25 (600 00) je vybavená regulovateľnou tryskou, ktorou otáčaním je možne dosiahnuť plný alebo sprchový prúd s plynulo nastaviteľným uhlom rozstreku
 2. prúdnica Euro D25 (600 007)je vybavená regulovateľnou tryskou, ktorou otáčaním je možne dosiahnuť rozprášený alebo kompaktný prúd
 3. prúdnica D25 s uzáverom (600 005) je určená pre hadicové zariadenia - nástenné hydranty s plochými hadicami podľa vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
 4. prúdnica Combi C52 (600 001)je vybavená regulovateľnou tryskou, ktorou otáčaním je možne dosiahnuť plný alebo sprchový prúd s plynulo nastaviteľným uhlom rozstreku
 5. prúdnica Euro C52 (600 002)je vybavená regulovateľnou tryskou, ktorou otáčaním je možne dosiahnuť rozprášený alebo kompaktný prúd
 6. prúdnica C52 s uzáverom (600 003)je určená k likvidácii požiaru kompaktným prúdom vody, tvorí súčasť výbavy vnútorných a vonkajších nástenných hydrantov s rozmerom spojky STN 38 9431 C52

Uzatváracie ventily

Ventil hydrantový (vretenový) - typ D25, C52

 • ventil vyrobený je z mosadze MS 80 (obj.č. 600 086, 600 037) alebo z hliníku (obj.č. 600 011)
 • teleso ventilu je opatrené dvoma hrdlami s vonkajším závitom (vstup a výstup)
 • osy oboch hrdiel zvierajú uhol 120° a výstupné hrdlo umožňuje osadenie hrdlovej tlakovej polospojky DN 52, DN 25 podľa STN 38 9431
 • ventil je vretenového typu s ovládacím kolieskom

 

Polospojky

Polospojka hadicová (tlaková) - typ D25, C42, C52, B65, B75

 • hadicová tlaková polospojka je rýchlo spojovacia armatúra, ktorá sa používa k ukončeniu požiarnych hadíc a ich pripojeniu k požiarnemu príslušenstvu, prípadne k požiarnym čerpadlám

Polospojka pevná (vonkajší závit) - typ C52, B75, A110

 • závitová tlaková polospojka podľa STN 38 9431 s vonkajším spojovacím závitom, ktorá sa používa k vzájomnému prepojeniu hydrantových ventilov alebo požiarneho príslušenstva k požiarnym hadiciam

Polospojka pevná (vnútorný závit) - typ D25, C52, B75, A110

 • závitová tlaková polospojka podľa STN 38 9431 s vnútorným spojovacím závitom, ktorá sa používa k vzájomnému prepojeniu hydrantových ventilov alebo požiarneho príslušenstva k požiarnym hadiciam

Polospojka savicová (tlaková) - typ C52, B75, A110

 • savicová tlaková polospojka je rýchlo spojovacia armatúra, ktorá sa používa k pripojeniu savicového požiarneho vedenia
 • plášť polospojky je identický s hadicovou polospojkou

Redukcie

Redukcia na polospojky - typ D25/1¼“, C52/D25, B75/C52, A110/B75

 • redukcia hydrantová je armatúra na hadicové rozvody a rozvody potrubia

Záslepky

Záslepka polospojky (viečko) - typ D25, C52, B75, A110

 • záslepka polospojky slúži na uzatvorenie odtokovej, prítokovej a sacej armatúry vodovodného otvoru v čase, keď nie sú používané