Tlakové skúšky požiarnych hadíc

Vykonávame tlakové skúšky požiarnych hadíc podľa §14ods.4 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa STN 92 0801 Tlakové skúšky požiarnych hadíc.

Spôsoby výkonu tlakovej skúšky:

  • hydraulická tlaková skúška požiarnej hadice postupom podľa STN 92 0801
  • jej následné sušenie horúcim vzduchom v typizovanom jednoúčelovom zariadení, kde vzduch zohrieva elektrický prúd,
  • stočenie hadice,
  • vystavenie protokolu podľa prílohy A k STN 92 0801 o výsledku tlakovej skúšky.