Zastupovanie vo veciach PO

V prípade zahájenia kontroly príslušným Štátnym požiarnym dozorom vo vzťahu k ochrane pred požiarmi zastupujeme objednávateľa vo veciach požiarnej ochrany a zúčastňujeme sa celého výkonu kontroly.