Dokumentácia PO

Vypracúvame komplexnú dokumentáciu k problematike ochrany pre požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

 

Dokumentácia zahŕňa:

  1. dokumentáciu o školení a o odbornej príprave pracovníkov o ochrane pred požiarmi,
  2. dokumentáciu o činnosti jednotiek požiarnej ochrany,
  3. dokumentácia o spôsoboch a lehotách vykonávania požiarnych preventívnych kontrol a revízií technických prostriedkov.