Skrinky na hasiace prístroje

  • plastové
  • plechové
  • nerezové
  • Nerezový Rám + dvierka na prekrytie otvoru pre umiestnenie hasiacich prístrojov a hydrantových systémov