Práškové hasiace prístroje

Práškové hasiace prístroje s označením PR1, PR2, P6T, PG4Le, P50Te sú naplnené hasiacim práškom o hmotnosti 1kg, 2kg, 4kg, 6kg, 50kg. Prístroje sú natlakované výtlačným prostriedkom. Používajú sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy A, B, C.

Snehové hasiace prístroje

Snehové hasiace prístroje s označením S2KTe, S5KTe, S2x10, S1x30, S2x30 je naplnený 2kg, 5kg, 2x10kg, 1x30kg, 2x30kg CO2. Používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy B,C.

Vodné hasiace prístroje

Prenosný hasiaci prístroj V9Ti je naplnený vodou s prísadou mrazuvzdornej látky o objeme 9l. Používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy A. Prístroj pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C.

Penové hasiace prístroje

Prenosné penové hasiace prístroje s označením VP6 TNC a VP9 TNC sú naplnené zmesou ( vody a penidla AFFF) objeme 6 a 9l. Používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy A, B. Prístroj pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C.

Halónové hasiace prístroje

Prenosné hasiace prístroje s označením CA2Le, CA4Le, CA6Le sú naplnené špeciálnou hasiacou látkou FE-36 o hmotnosti 2kg, 4kg, 6kg. Používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy B, C. Prístroj pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C.

Skrinky na hasiace prístroje

  • plastové
  • plechové
  • nerezové
  • Nerezový Rám + dvierka na prekrytie otvoru pre umiestnenie hasiacich prístrojov a hydrantových systémov

Stojan na hasiace prístroje

Aktuálne je v predaji zaujímavé riešenie pre uloženie hasiaceho prístroja v priestore - stojan na hasiaci prístroj. Výhodou stojana na umiestnenie hasiaceho prístroja v priestore je možná manipulácia s hasiacim prístrojom a jeho premiestnenie vrámci požiarneho úseku. Výborne vyrieši problém s uložením hasiaceho prístroja v priestoroch s obkladmi stien s extrémne tvrdých materiálov ako napr. mramor, kameň a iné.