Šetrenie pracovných úrazov

Vykonávame šetrenie pracovných úrazov, vypracúvame záznamy z pracovného úrazu s komplexnou dokumentáciou vrátane fotodokumentácie.

Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik:

  1. pracovného úrazu alebo služobného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav
  2. iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa
  3. nebezpečnej udalosti
  4. bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie

Zamestnávateľ je povinný po oznámení vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu.

Na stiahnutie:

Vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, PDF 0,5MB
Záznam o registrovanom pracovnom úraze, PDF 0,1MB
Záznam o registrovanom pracovnom úraze, XLS 0,1MB