Spracovanie komplexnej dokumentácie BOZP

Zabezpečujeme spracovanie a aktualizáciu komplexnej dokumentácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Podľa druhu pracovísk a pracovných činností spoločnosti, sa dokumentácia BOZP delí na 3 hlavné skupiny:

  1. základná dokumentácia BOZP,
  2. dokumentácia pracovného prostredia,
  3. špeciálna dokumentácia.